Members 2019

@

Go back to the Top Page


Staff

Professor Kanjuro MAKIHARA


DC3

 Keisuke OTSUKA


DC1

 Yushin HARA


MC2

 Kensuke SAITO

 Takahiro SUZAKI

 Naoya SOGO

 Michihiro FUJIWARA


MC1

 Ikuya TAKAMOTO

 Honoka TOMIZAKI

 Li AN

 Shuonan DONG


BC4

 Shunsuke HIROTANI

 Erina MORI


BC3

 Mizuki ABE

 Nanami KARASAWA

 Ryo KUZUNOGo back to the Top Page